Startpagina
Wie zijn wij
Piloot Stijn Staelens
Ons materiaal
Promotie
Praktisch
Type ballonvaarten
Waar en wanneer
Tips bij een ballonvaart
Meteo
Foto's
Contact
Partners
Links
Disclaimer
 

Webontwerp & Copyright :


Intellectuele eigendomsrecht van deze site http://www.heavenballooning.be :

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren www.heavenballooning.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.heavenballooning.be de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Copyright van gebruikte teksten & foto's op deze site liggen volledig bij Heaven Ballooning of de respectievelijke auteurs, we vragen u dan ook om via geen enkel kanaal de teksten of foto's te reproduceren zonder voorafgaandelijke toestemming.

Website ontwerp : TNP-Websites 2007

Website idee : Dhr. Stijn STAELENS.

 

Aan deze site werd actief meegewerkt door :

WINNEN Jean-Claude (TNP - Websites & webmaster Heaven Ballooning.)

PAULUS Remy (TNP - Websites & webmaster Heaven Ballooning.)

STAELENS Stijn (Heaven Ballooning, aanlevering teksten & foto's.)

RAES Katherine (Heaven Ballooning, aanlevering teksten & foto's.)

 

Wil je meer info omtrent een eigen website neem dan vrijblijvend contact op met TNP-Websites via volgend e-mail adres : info@tnp-websites.be

 

Website gebruik :

U verbindt zich ertoe om deze website niet te gebruiken voor :

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder  efficiŽnt wordt gemaakt

3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan www.heavenballooning.be te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

U verklaart akkoord te zijn dat :

www.heavenballooning.be kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

 

Links naar andere websites :

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. www.eremflight.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door www.heavenballooning.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.